Czym są moduły optyczne SFP i do czego się je wykorzystuje?

Moduły optyczne wykorzystywane są dzisiaj wszędzie, tak samo jak wszędzie obecny jest internet. Są to niewielkie urządzenia nadawczo odbiorcze, zaprojektowane w taki sposób, by przy ich pomocy można było połączyć płytę główną urządzeń elektrycznych ze światłowodem. Zarówno kompaktowy rozmiar, jak i kompatybilność standardu SFP z najważniejszymi standardami używanymi w sieciach lokalnych sprawiają, że jest to bardzo popularne rozwiązanie.

 

Czym jest moduł SFP?

Moduł optyczny SFP to popularny rodzaj transceivera (urządzenia nadawczo odbiorczego), który wykorzystany jest do łączenia płyty głównej urządzeń sieciowych ze światłowodem. Dzięki temu uzyskuje się szybkie połączenie z internetem. Moduły tego rodzaju działają na standardzie SFP, którego główną zaletą jest kompatybilność z najpopularniejszymi standardami używanymi dla sieci lokalnych, jak Gigabit Ethernet, SONET i Fibre Channel. Moduły SFP uważane są za następców tranceivera GBIC i dlatego też nazywane są przez niektórych mini-GBIC. Jak sama nazwa wskazuje, transceivery SFP są o wiele mniejsze niż wcześniejsze rozwiązanie. Jedną z ich ważnych zalet jest więc możliwość umieszczenia większej ich liczby na brzegu danego urządzenia.

 

Gdzie wykorzystuje się moduły SFP?

Ilość zastosowań modułów optycznych jest bardzo duża. Są to konwertery gigabajtowego interfejsu, których używa się w sieciach komputerowych, a które służą do konwersji informacji z medium światłowodowego na elektryczne i odwrotnie. Podstawowym ich użyciem jest więc udział w tworzeniu rozbudowanych sieci komputerowych za pośrednictwem światłowodów. Warto tu wspomnieć, że tak samo jak różne są rodzaje światłowodów, moduły optyczne SFP również przybierają różną formę – dostosowaną do właściwości światłowodu. Dzięki swoim właściwościom moduły SFP wykorzystywane są często w dużych serwerach. Bardzo ważną ich cechą jest to, że możliwe jest ich odłączenie, bez konieczności wyłączania serwera, a tym samym przerywania jego pracy, co znacznie ułatwia rozbudowę tego typu urządzeń.