Tomografia komputerowa – niezbędny element diagnostyki

Tomografia komputerowa - niezbędny element diagnostyki

Bardzo często zdarza się, że wynik tomografii komputerowej jest kluczowym wynikiem badań, na który zarówno pacjent jak i lekarz oczekują z niecierpliwością. Bywa, że jedynie tomografia może dać ostateczną odpowiedź, która będzie przełomem w diagnostyce i leczeniu.

Precyzja na medal

Najważniejszym czynnikiem w tomografii jest precyzja. Jest to badanie niezwykle precyzyjne. Bardzo często tomografia komputerowa jest wykonywana przed planowanymi zabiegami, aby jeszcze dokładniej określić zakres zabiegu i stopień jego skomplikowania. Tak dzieje się na przykład przed zabiegiem mającym na celu udrożnienie zatok. Również przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego lekarze często wspomagają się tomografią by dokładnie dowiedzieć się, co dzieje się we wnętrzu organizmu, aby jak najlepiej dobrać zestaw lekarstw i ich dawki.

Laryngologia i inne specjalności

Nie tylko laryngologia docenia rolę tomografii komputerowej. Bez niej niemożliwe byłoby szczegółowe obrazowanie płuc. Wskazaniem do wykonania tomografii płuc są na przykład przewlekły kaszel oraz doznane urazy klatki piersiowej, które mogą powstać z różnych przyczyn. Za pomocą tomografii klatki piersiowej lekarz potwierdzi bądź wykluczy między innymi zatorowość płucną oraz sarkoidozę. Bez badania takiego jak tomografia stawianie diagnoz byłoby mocno utrudnione.

Diagnostyka w onkologii

Tomografia komputerowa oraz badania działające na podobnej zasadzie, jak PET czy rezonans magnetyczny odgrywają ogromną rolę w onkologii, gdzie trzeba wykryć nawet małe zmiany i guzki, aby dać pacjentowi jak największe szanse na pokonanie choroby. W onkologii jak nigdzie indziej liczy się szybkie postawienie diagnozy i szybkie rozpoczęcie leczenia. Każdy tydzień zwłoki może okazać się kluczowy i tego tygodnia może zabraknąć. Niestety, wciąż wielu pacjentów zgłasza się do lekarzy zbyt późno. Należy wdrożyć systemowe rozwiązania, które doprowadzą pacjentów do lekarza, kiedy jeszcze możliwe jest całkowite wyleczenie. Tak dzieje się na początku choroby.