Znaczniki elektromagnetyczne

Znaczniki elektromagnetyczne są wykorzystywane do dokładnego wyznaczania instalacji teletechnicznych, które znajdują się pod ziemią. Dotyczy to w szczególności tras światłowodowych. Znaczniki elektromagnetyczne zazwyczaj umieszczane są we wszystkich możliwych punktach charakterystycznych danej trasy. Wśród takich punktów można w szczególności wymienić różnego rodzaju załamania trasy, zakręty, mufy oraz zasobniki podziemne. Znaczniki elektromagnetyczne są dość łatwe w montażu. Rozmieszcza się je bezpośrednio w wykopie.

Sprawdź: znaczniki elektromagnetyczne – PTS Rabka

Zazwyczaj jest to 10 centymetrów nad kablem światłowodowym, rurą lub mikrorurą. Znaczniki elektromagnetyczne posiadają różne typy. Wśród nich można wymienić znaczniki podpowierzchniowe, kuliste, mini, pełnozakresowe. Znaczniki podpowierzchniowe są wykorzystywane do oznaczania studzienek oraz miejsc, które znajdują się pod twardą nawierzchnią. Umieszczane są one na płytkich głębokościach, do 60 centymetrów. Znaczniki kuliste najczęściej wykorzystywane są do wyznaczania tras kabli światłowodowych, a także złącz podziemnych, które umieszczone są zarówno na kablach miedzianych, jak i światłowodowych. Umieszczane są one na niedużych głębokościach, zazwyczaj do 1,5 metra. Znaczniki mini wykorzystywane są do wyznaczania różnego rodzaju podziemnych przyłączy, a także zapasów kabli światłowodowych. Umieszczane są one również na niewielkich głębokościach, do 1,8 metra. Znaczniki pełnozakresowe wykorzystywane są do oznaczania obiektów znajdujących się na dużych głębokościach, a także gdy istnieje uzasadnione ryzyko zmiany struktury gruntu. Jak już zostało wcześniej wspomniane, umieszczane są one na dużych głębokościach, do 2,4 metra.

 

Znaczniki elektromagnetyczne posiadają szereg zalet podczas korzystania z nich podczas budowy telekomunikacyjnej sieci światłowodowej. Przede wszystkim dzięki nim możliwa jest dokładna lokalizacja trasy. Zapobiega to między innymi kolizjom z nowo budowanymi trasami. Pomocne jest to również w przypadku awarii, gdy chcemy szybko zlokalizować obiekt, który uległ awarii.